ĐỔI THẺ CÀO

Lưu ý:

►Sai mệnh giá trừ -50% mệnh giá trị của thẻ

NHÓM ZALO 1 | NHÓM ZALO 2 |  NHÓM TELEGRAM 

►ZALO HỖ TRỢ: BẤM VÀO ĐÂY - TELEGRAM HỖ TRỢ: BẤM VÀO ĐÂY 

►THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG: TẠI ĐÂY

► Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại sẽ  KHÔNG XỬ LÝ 

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 600,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 11% 11% 12% 12% 17% 17% 17%
Đại lý 13.5% 13.5% 13.5% 10.5% 10.5% 11.5% 11.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Đối tác 13% 13% 13% 10% 10% 11% 11% 16% 16% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 16%
Đại lý 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15.5%
Đối tác 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 28%
Đại lý 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 27.5%
Đối tác 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 27%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Đại lý 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Đối tác 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Đại lý 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Đối tác 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Đại lý 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Đối tác 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18%
Đại lý 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5%
Đối tác 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 30% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Đại lý 30% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Đối tác 30% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
MUA THẺ CÀO, THẺ GAME GIÁ RẺ
► Mua thẻ thông báo chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản quý khách sau vài giờ  ( API MUA THẺ:ẤN VÀO ĐÂY!! )
Trùm Gạch Thẻ - NapThe365  bán tất cả các thẻ cào điện thoại, thẻ game chiết khấu cực ưu đãi ( bảo hành lên đến 5 năm )